neanderthalare

Svante Pääbo om dig

Vi är en afrikansk art. Det finns mest genetisk variation hos dagens människor i Afrika och delar av den variationen finns bara där. Grupper av människor började ta sig ut från Afrika för ungefär 100 000 år sedan. Men fundera ett tag på det här: när människan spred sig över världen fanns det fler arter av människor på jorden. Frågan vi alla ställer oss är: parade sig arterna med varandra? Den frågan går idag att svara på, men vad tror du?