Elinor Ostrom

Vikten av att samarbeta

I helgen har en polare hjälpt mig klyva ved. När vi stod där och klöv i tysthet ringde en granne och bad om hjälp. Tillsammans tog vi in en brygga som hade brutits sönder vid islossningen. Två timmar senare stod vi och klöv ved igen. Det är inte så konstigt att jag började tänka på samarbete, för utan hjälp hade vedklyvningen varit tråkig, gått långsamt och bryggan hade fortfarande guppat i Mälarens vårkalla vatten.