kambrium

Ediacara: Charles Darwins saknade pusselbit

Det var en pusselbit som Charles Darwin inte fick ihop med evolutionsteorin. Han saknade en ledtråd ur fossilhistorien. Geologerna hade gjort fantastiska upptäckter världen över, men det fanns inga fynd av större fossil av djur som var äldre än det kambriska lagret. Fenomenet kallas för den kambriska explosionen eftersom de alla dök upp som ur tomma intet i samma geologiska lagerföljd. Det här stämde inte alls med Darwins tankar om att evolutionen var en långsam process som skedde över enorma tidsrymder. "Natura non facit saltus" brukade man säga, naturen gör inga plötsliga språng, men det tar tid för livet att återhämta sig. Darwin hade å andra sidan aldrig hört talas om snöbollsjorden. Det är inte så konstigt att det är ovanligt med äldre fossil, men de finns och noggranna undersökningar visar att de är spridda över hela jordklotet.