Vad betyder din inre neandertalare?

Jag ska ge dig ett försprång. Du kommer snart att kunna läsa i dagstidningar och höra på radio om ny forskning som påverkar hur vi ser på oss människor. Det är bäst att ta det som sägs med en nypa salt, för artikeln som nyheterna bygger på har redan blivit kritiserad av andra forskare.

Som alltid handlar det om en artikel. I tidskriften Science förs det fram bevis för att våra släktingar haft evolutionära fördelar av att bära med sig gener från andra arter av människor. Det handlar alltså inte längre bara om att våra släktingar haft sex med Neandertalare, eller att gener från de utdöda och mystiska Denisovanerna fortfarande lever bland folk i östligaste Sydostasien. Det handlar om vad de här generna gör och att de kan ha haft betydelse för evolutionen av moderna människor — men inte för alla människor och inte över hela världen.

Tänk dig följande scenario, som taget ur Grottbjörnens folk: Denisovaner (eller Neandertalare om du vill) levde i östra Asien i hundratusentals år. Under den här tiden hinner deras immunförsvar anpassa sig till de sjukdomsalstrande organismer som finns i området, som lokala varianter av malaria.

Då kommer en grupp med moderna människor in i området. De bär med sig ett immunförsvar som kan sägas vara anpassat till afrikanska förhållanden eftersom de bara varit utanför Afrika i några tiotals tusen år. Några ur gruppen parar sig med Denisovaner. Det leder till att några hybridbarn föds med en kombination av sina föräldrars egenskaper. Några av barnen bär med sig ett immunförsvar som är genetiskt programmerat för att klara områdets sjukdomar. När deras kompisar ligger och svettas ut malaria kan de istället hitta någon att krypa in under fällen med och göra barn.

Forskarna bakom artikeln i Science menar att de hittat några viktiga immunförsvarsgener i moderna människor som kommer från Neandertalare eller Denisovaner. De drar slutsatsen efter att ha undersökt om just de här genvarianterna finns hos afrikaner idag utan att hitta dem där. Deras slutsats kan verka rimlig, men det är en svår slutsats att dra. Bevisen de lägger fram håller inte riktigt hela vägen fram.

Alla är inte övertygade . Det är väldigt svårt att veta vilka genvarianter som finns i Afrika idag. Redan nu har kritiker visat att en genvariant som författarna till Scienceartikeln menade saknades i Afrika visar sig finnas där ändå, om än som väldigt ovanlig. Verkligheten är inte alltid så enkel.

(Inlägget är också publicerat på Forskning och framstegs blogg)

 

Vad var det jag sa?

I nyhetsmedia: Studien rapporteras naivt i DN, på Svt och i SvD går man ännu längre och menar att baksidan av genöverföringen är våra autoimmuna sjukdomar.

Förtydligande: Jag vill poängtera att min invändning handlar om att de bevis som läggs fram i artikeln inte är tillräckligt koncisa. För att förtydliga vad jag menar vill jag citera två av de personer som Ed Yong intervjuat direkt. Det är alltså inte jag som intervjuat forskarna, all respekt bör gå direkt till Ed Yong.

David Reich var försteförfattare till artikeln som beskriver fyndet av Denisovanerna. På frågan om det finns något evolutionärt mönster bland de genetiska ekon av neandertalare och denisovaner hos moderna människor svarar han: "To a first approximation, they are random,” he said. “It’s possible that modern humans could have used the Neanderthal or Denisovan material to adapt to their environment, but we don’t have evidence for that.” (Min översättning: En första uppskattning visar att de är slumpmässigt fördelade. Det är möjligt att moderna människor kan ha använd neandertalar- eller denisovanmaterial för att anpassa sig till levnadsförhållandena, men vi har inga bevis som tyder på det.")

John Hawk har under en tid forskat på möjligheten att genvarianter från neandertalare kan ha påverkat evolutionen av moderna människor. Han uttrycker sig väldigt klart på sin blogg: "I just don't think it's clear that these HLA alleles in humans have actually come from the archaic genomes.". (Min översättning: "Jag är inte övertygad om att dessa genvarianter (HLA alleler) hos moderna människor verkligen kommit från neandertalare eller denisovaner.")

Kommentarer

http://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal_genome_projecthttp://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal_genome_project Vi är släkt med neanderthalare 99.8%,... samma DNA, men också med chimpanser 98,8%. Det betyder inte att vi haft sex med chimpanser eller neanderthalare, utan att vi har gemensam anfader. Oseriöst av DN - som vanligt

Tack för din kommentar. Det finns idag tydliga bevis för att neandertalare och moderna människor verkligen har haft sex -- bevisen finns i vår arvsmassa. Det kan man se på de genetiska ekon i arvsmassan som finns hos många moderna människor idag. Om du är intresserad så kan jag rekommendera Brian Switeks blogginlägg om hur också Denisovanerna lämnat genetiska ekon i människor som lever idag; http://www.wired.com/wiredscience/2010/12/denisovans/ Det jag ville lyfta fram med mitt inlägg är att det ännu är oklart vad de här genetiska ekona betyder. Forskarna bakom artikeln i Science menar att de hittat bevis för att några genvarianter som är en del av immunförsvaret som finns hos vissa moderna människor kommer ifrån neandertalare och/eller denisovaner. Min kritik baserar sig på den kritik som förs fram i Ed Yongs inlägg om saken, nämligen att forskare i bland annat Svante Pääbos labb menar att det snarare är indicier än starka bevis som läggs fram i Scienceartikeln. Det är inte omöjligt att vi i framtiden kan hitta bevis för att dessa genetiska ekon hjälpt en del av vår släkt, men än är bevisläget för bristfälligt. The jury's still out, som Ed Yong skriver. Jag kan inte annat än hålla med. Ed Yongs blogginlägg finns här: http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2011/08/25/did-sex-with-neanderthals-and-denisovans-shape-our-immune-systems-the-jury%E2%80%99s-still-out/

Genetiska fördelar har nog ett starkare utslag än man kan tro. Ljus hy skapar bättre förutsättningar för högre D-vitaminupplagring i nordligare områden, särskilt för barn. Det vet man ju. Det ger det vuxna barnet klara fördelar, särskilt kvinnan, genom bättre utvecklat höftparti. Så en - två generationer under starkt miljötryck förändrar en grupp människor helt, inom den genetiska variation som gruppen har. Ett tillskott i gruppen av en neandertalare, gärna en kvinna med nordlig härdighet för kyla, ger en sådan grupp ett genetiskt försprång på kort tid. Om miljötrycket är hårt med extrema årstidsvariationer. Eller hur?!

Ja, det går att tänka sig ganska många olika scenarier där "sex över artgränserna" skulle kunna öka överlevnaden hos avkomman. Det finns också komplikationer för förståelsen. Jag tänker på två saker. (1.) Många menar att den moderna människans framgång beror på vår förmåga att fungera och agera i grupp, en slags social kompetens. Där det är lätt att tänka sig att vissa enskilda genvarianter lätt skulle kunna ge fördelar är det svårare att förstå vad det betyder för en individ att ha halva sin arvsmassa från en art och halva från en annan. Xenofobi är ju inte direkt ovanligt bland människor idag, hur var det då? (2.) Det min invändning egentligen handlar om är att de bevis som läggs fram av forskarna till artikeln i Science har blivit kritiserade. Delar av bevisen håller inte, andra drar för stora slutsatser på indicieliknande bevis. Sammanfattningsvis -- jag tror inte att det är ett omöjlig scenario att grupper av moderna människor har fått evolutionära fördelar genom att få genetiskt material från neandertalare och/eller denisovaner. Det jag saknar är ordentliga bevis.

Lägg till ny kommentar